Nieuws

brandstroken

Brandwerende stroken als brandbarrière voor geventileerde gevels

Rockvent Extra brandwerende stroken zijn een oplossing voor de geventileerde gevel die moet voldoen aan de eisen van de huidige wetgeving in België (sinds 1 juli 2022 van kracht).


Rockvent Extra brandwerende stroken

  • 1200 x 200 mm in diktes: 100-120-140-160-180 mm
  • densiteit: ± 70 kg/m³
  • brandklasse: A1
  • leverbaar vanuit onze voorraad
  • brandbarrière voor middelhoge gebouwen

brandstrook


 

Het KB "Basisnormen" is uitsluitend van toepassing op alle nieuwe constructies (niet op bestaande gebouwen, noch op renovaties van bestaande gebouwen, noch op eengezinswoningen).
De voornaamste nieuwe eisen aan de wezenlijke onderdelen, zoals isolatie zijn:

  1. lage gebouwen (<10m): minimum brandklasse E
  2. middelhoge gebouwen (>25m) : minimum brandklasse A2-s3,d0 of brandbaar (minimum brandklasse E indien het over een type oplossing gaat), maar in dit geval is de installatie van brandwerende schermen vereist. Het systeem moet ook volledig brandwerend zijn (K210) of een brandwerendheid van EI15 hebben.
  3. hoge gebouwen (>25 m) : minimum brandklasse A2-s3,d0 of brandbaar, maar volledig beschermd tegen brand (K230) of een brandwerendheid bieden van EI30

brandbarrière

brandbarrière

Rockwool bundelde de informatie over deze materie in een handige brochure waarnaar wij graag verwijzen.
Download hieronder het handige schema.

Regelgeving rondom brandreactie gevels

 

Contacteer ons voor meer informatie hierover!

Overzicht